Hava Kurutucuları

Proje ait resimler


Hava kurutucuları fabrikalarda ya da atölyelerde basınçlı hava ile çalışan makinelerde kullanılır. Bu makinelerde havayı sağlayan hava hatlarından faydalanılır. Hava kurutucularının kullanılmasındaki amac kompresörlerdeki havanın ısınması ya da soğuması ile yoğunlaşan nemin kurutulup yok edilmesi içindir. Hava kurutucularının sizlere sağlayacağı avantaj nemi yüksek verimli bir şekilde sistemden uzaklaştırmasıdır. Üstelik sağlayacağı tasarruf da en büyük avantajları arasındadır. Eğer nem sistemden dışarı atılmazsa basınçlı hava sisteminden alacağınız verim düşer. Verim düştüğünde tasarruf yapacağınız yerde üretimde kayıp oluşur. Ayrıca oluşacak arızalar için bakım masrafı yapmış olursunuz. Bu problemlerle karşılaşmamak için hava kurutucularını kullanmalısınız. Hava kurutucusunu basınçlı havayı arındırma olarak özetleyebiliriz.Kullanımda en yaygın hava kurutucusu soğutma gazlı kurutuculardır. Soğutma gazlı kurutucular basınçlı havayı soğutarak nemi yok ederler. Soğutma gazlı soğutucular aynı zamanda yoğun nemi de temizlerler. Soğutucu kurutucuların hemen hepsi yaklaşık 2℃ sıcaklığına kadar soğutma yapabilirler. Yoğuşum 0℃ sıcaklığında donmaya başlayacağı için soğutmalı kurutucu alacakların bu noktaya dikkat etmeleri gerekmektedir. Hava kurutucularının çeşitleri arasında kimyasal ve basınçlı hava kurutucularını da sayabiliriz. Basınçlı hava eğer işlem görmezse yani temizlenmezse içerisinde bulunan nem, kir ya da yağlar sebebiyle verimi düşer ve kapasite kayıplarına sebep olur. Bu basınçlı hava sistemindeki nemin yoğunlaşmasını önlemek için basınçlı havanın sıcaklığının düşürülmesi gerekmektedir. Nemli basınçlı hava önce ısı değiştiricisinin içerisine girer. Isı değiştiricisinin içerisinde soğuk hava ile ön soğutma yapılır. Bu işlem elde edilecek enerjiden tasarruf sağlar. Nemi alınan soğuk hava tekrar hava değiştiricisinin içinden geçerek aynı zamanda karşıdan gelen nemli havayı da soğutur. Son olarak iki hava da ısınmış olarak hava kurutucusundan çıkar ve temizlik yapılmış olur.

kurutucu montaj şekli